За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Гражданска регистрация и актосъставяне
Общинска собственост и устройство на територията
Селско стопанство и екология
Търговия, туризъм, транспорт
Местни данъци и такси
Нотариална дейност
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ "ТЪРГОВИЯ, ТУРИЗЪМ, ТРАНСПОРТ"


ОБА 11 Административни услуги Търговия, туризъм, транспорт
ОБА 12 Административни услуги Транспорт
Заявление за категоризиране на заведения за хранене и развлечения
Заявление за категоризиране на място за настаняване
Заявление за категоризиране на място за настаняване - стаи за гости, апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги, съгл. чл. 129, ал. 2 от Закона за туризма
Заявление за издаване на карта за паркиране на хора с увреждания
Заявление за регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга