За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО

ОП-3 от 28.05.2015 г.


Открита процедура с прилагане на опростени правила за възлагане на обществена поръчка за Доставка на нов комбиниран багер - товарач за нуждите на Община Сливо поле

 

Решение ID 668991


Обявление ID 668993

Решение ... 28/05/2015
Обявление ... 28/05/2015
Документация за участие в открита процедура ... 28/05/2015
Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 28/05/2015
Съобщение за отваряне на ценови предложения ... 30/06/2015
Протокол на комисията от 29.06.2015 г. ... 07/07/2015
Приложение Регистър оферти към Протокол 1 от 29.06.2015 ... 07/07/2015
Приложение Присъствен лист към Протокол 1 от 29.06.2015 ... 07/07/2015
Приложение Изискуеми документи към Протокол 1 от 29.06.2015 ... 07/07/2015
Протокол на комисията от 03.07.2015 г. ... 07/07/2015
Решение за класиране от 07.07.2015 .... 07/07/2015
Договор с приложения ... 28/07/2015
Приемо-предавателен протокол от 30.07.2015 г. ... 31/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 10/08/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП ... 10/08/2015