За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО


11.11.2015 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а"Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за ОДЗ „Мечо Пух", град Сливо поле, за календарната 2016 година", по обособени позиции

Линк към Публична покана ID 9047516

Приложение към публичната покана ... 11/11/2015
Заповед за откриване на възлагането ... 11/11/2015
Писмо до средствата за масово осведомяване ... 11/11/2015
Съобщение до средствата за масово осведомяване ... 11/11/2015
Заповед за промяна на датата и часа на отваряне на офертите ... 23/11/2015 г. ... 8ч.37 мин.
Протокол на комисията от 24.11.2015 год. с приложения ... 24/11/2015 г.
Договор N: Д-478 от 08.12.2015 г. ... 08/12/2015
Договор N: Д-479 от 08.12.2015 г. ... 08/12/2015
Договор N: Д-481 от 09.12.2015 г. ... 09/12/2015
Договор N: Д-482 от 09.12.2015 г. ... 09/12/2015
Протокол на комисията от 21.12.2015 г. ... 21/12/2015
Договор N: Д-491 от 21.12.2015 г. ... 21/12/2015
Договор N: Д-492 от 21.12.2015 г. ... 21/12/2015

                                                                                                                      


Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. Договор № 478/ 08.12.2015 г. - ДСП ... 09/02/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. Договор № 482/ 09.12.2015 г. - ДСП ... 09/02/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. Договор № 478/ 08.12.2015 г. - ДСП ... 11/03/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. Договор № 482/ 09.12.2015 г. - ДСП ... 11/03/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. Договор № 478/ 08.12.2015 г. - ДСП ... 14/04/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. Договор № 482/ 09.12.2015 г. - ДСП ... 14/04/2016
                                                                                                                     

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. Договор № 479/ 08.12.2015 г. - ЦДГ ... 09/02/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г. Договор № 481/ 09.12.2015 г. - ЦДГ ... 09/02/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. Договор № 479/ 08.12.2015 г. - ЦДГ ... 11/03/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г. Договор № 481/ 09.12.2015 г. - ЦДГ ... 11/03/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. Договор № 479/ 08.12.2015 г. - ЦДГ ... 14/04/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2016 г. Договор № 481/ 09.12.2015 г. - ЦДГ ... 14/04/2016