За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО

29.09.2016 г.                                                                                             

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

/СОО-9/

 

Избор на специалисти за предоставяне на услугите по проект „Бъдеще за нашите деца" – услуги за ранно детско развитие в община Сливо поле по следните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Педиатър в услуги „Ранна интервенция на уврежданията", „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 2: Педиатър в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията";

Обособена позиция № 3: Гинеколог в услуги, „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 4: Медицинска  сестра  в услуги, „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 5: Медицинска сестра  в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията";

Обособена позиция № 6: Рехабилитатор в услуга „Ранна интервенция на уврежданията";

Обособена позиция № 7: Акушерка в услуги, „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа";

Обособена позиция № 8: Стоматолог в услуга „Подкрепа за осигуряване на ранна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията";

 

Обява за събиране на оферти ID 9056987

Техническа спецификация ... 29/09/2016
Приложение към обява за събиране на оферти ... 29/09/2016
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП ... 03/10/2016
Съобщение за удължаване на срок за получаване на оферти ... 06/10/2016