За общината
Общински план за развитие 2014-2020
Общински план за развитие на община Сливо поле 2007-2013
Програми за развитие
Карта на общината
Демографски профил
Географска характеристика
Историческа справка
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
Историческа справка

   Град Сливо поле – при прокопаване на каналите за Бръшленската напоителна система през 1952 год.  на 2 км североизточно от днешното разположение на населеното място са открити следи от праисторическо тракийско антично селище. 
   С идването на татари след Кримската война, а след 1863 год. и на българи от гр. Русе и Румъния,  селото се преименува на Бююк Ислепол.  По-късно става само Ислепол и Слепово. През 1912 год.  се преименува в Сливо поле,  тъй като пътниците,  които отсядали в хана с голямата сливова градина го наричали Сливо поле.
   С Решение № 781 от 29.11.2002 г. на МС село Сливо поле е обявено за град.

   с.Бабово- Римска гробница–мавзолей от национално значение, находката има връзка с големия античен град–крепост Апиария, който се е намирал на около 4км северозападно от могилата.  Останките на града сега лежат под водите на река Дунав.

   с.Борисово – етнографска музейна сбирка

   с.Кошарна – две антични тракийски селища в местностите "Каваклъка" и "Могилите"; селищна могила и антично селище от енеолитната епоха известна под името "Язтепе".

   с.Ряхово – античен кастел "Апиария" – разположен върху височината,  известна под името "Калето" или "Хисаря" на високия дунавски бряг; две антични селища

   Богатото културно-историческо наследство създава благоприятни възможности за разработване на туристически маршрути за запознаване с миналото на общината; традициите, нравите и обичаите на различните етноси, населяващи Община Сливо поле.