За общината
Общински план за развитие 2014-2020
Общински план за развитие на община Сливо поле 2007-2013
Програми за развитие
Карта на общината
Демографски профил
Географска характеристика
Историческа справка
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН ОТ НИВО 2 ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г.


ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2007-2013
Стратегическа част на общински план за развитие 2007-2013 на община Сливо поле
Програмна част на общински план за развитие 2007-2013 на община Сливо поле

2012 година
АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ 2007-2013
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 2012 И 2013


2013 година

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013 на Община Сливо поле за 2012 година
Отчет за изпълнените проекти към годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общински план за развитие 2007-2013 на Община Сливо поле за 2012 година

2014 година
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на ОПР 2007-2013 за 2013 г.