За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Председател
Общински съветници
Постоянни комисии
Правилници
Наредби
Решения
Проектонаредби
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Правилник за организацията и дейността на обществения посредник, действащ на територията на Община Сливо поле, област Русе
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ И УСЛУГИ В ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
Правилник за организацията, устройството и дейността на общинско предприятие "Комунални дейности"- гр.Сливо поле ... 18_07_2016