За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Председател
Общински съветници
Постоянни комисии
Правилници
Наредби
Решения
Проектонаредби
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

С П И С Ъ К
на общинските съветници от Общински съвет Сливо поле -
мандат 2015/2019 година, избрани на 25.10.2015 г.


   1.

 Илиян Стоянов Иванов

  ГЕРБ

   2.

 Красимир Великов Симеонов

  ГЕРБ

   3.

 Иванка Йорданова Петрова

  ГЕРБ

   4.

 Антоанета Димитрова Петкова

  ГЕРБ

   5.

 Емил Сидеров Моллов

  ГЕРБ

   6.

 Валентин Димитров Василев

  ГЕРБ

   7.

 Велизар Маринов Ясенов

  ГЕРБ

   8.

 Синан Садула Вейсал

  ДПС

   9.

 Емел Изет Мехмед

  ДПС

 10.

 Бехайдин Юсню Исуф

  ДПС

 11.

 Илвенур Ибрахимов Махмудов

  ДПС

 12.

 Севгин Шефкетов Мехмедов

  ДПС

 13.

 Ибрям Юсменов Юсменов

  ДПС

 14.

 Георги Стефанов Големански

  БСП

 15.

 Пепа Ангелова Стоянова

  БСП

 16.

 Йордан Димитров Тодоров

  БСП

 17.

 Тодор Георгиев Йорданов

  БСП