За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Председател
Общински съветници
Постоянни комисии
Правилници
Наредби
Решения
Проектонаредби
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
Решения на Общински съвет Сливо поле за 2010 год.
Решения на Общински съвет Сливо поле за 2011 год.
Решения на Общински съвет Сливо поле за 2012 год.
Решения на Общински съвет Сливо поле за 2013 год.
Решения на Общински съвет Сливо поле за 2014 год.
Решения на Общински съвет Сливо поле за 2015 год.
Решения на Общински съвет Сливо поле за 2015 год. мандат 2015-2019
РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ ЗА 2015- 2016 г.
Решения по Протокол No. 1 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 04.11.2015 г.
Решения по Протокол No. 2 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 23.11.2015 г.
Решения по Протокол No. 3 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 02.12.2015 г.
Решения по Протокол No. 4 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 17.12.2015 г.
Решения по Протокол No. 5 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 28.01.2016 г.
Решения по Протокол No. 6 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 18.02.2016 г.
Решения по Протокол No. 7 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 11.03.2016 г.
Решения по Протокол No. 8 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.03.2016 г.
Решения по Протокол №9 от заседание на Общински съвет Сливо поле проведено на 28.04.2016 г. ... 10/05/2016
Решения по Протокол №10 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.05.2016 ... 13/05/2016
Решения по Протокол №11 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 30.06.2016 г. ... 18_07_2016
Решения по Протокол №12 от заседание на Общински съвет-Сливо поле, проведено на 28.07.2016 ...
Решения по Протокол №13 от заседание на Общински съвет-Сливо поле, проведено на 10.08.2016
Решения по Протокол №15 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 25.08.2016 г.
Решения по Протокол №16 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 17.09.2016г.
Решения по Протокол №17 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 29.09.2016 г.
Решения по Протокол №18 от заседание на Общински съвет Сливо поле, проведено на 27.10.2016 г.