За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Председател
Общински съветници
Постоянни комисии
Правилници
Наредби
Решения
Проектонаредби
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
КОНТАКТИ

Адрес: 7060 гр. Сливо поле, обл.Русе, пл."Демокрация " № 1
Телефон: 08131 2117
Факс: 08131 2876
e-mail: slivopole@ru-se.com

e-mail: obs_sp@abv.bg

ДАННИ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СЛИВО ПОЛЕ

Синан Садула Вейсал


                                                                                                                               

Синан Вейсал