За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Председател
Общински съветници
Постоянни комисии
Правилници
Наредби
Решения
Проектонаредби
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

   

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ


към

Общински съвет – Сливо поле,

мандат 2015/2019 г.  

 


 • Постоянна комисия по финанси и икономическо развитие (икономика, финанси и инвестиции, евроинтеграция и проекти):

   

  Илиян Стоянов Иванов – председател

  Севгин Шефкетов Мехмедов – зам.-председател

  Валентин Димитров Василев

  Ибрям Юсменов Юсменов

  Йордан Димитров Тодоров

   

   

 • Постоянна комисия по общинска собственост и комунална дейност (ТСУ, общинска собственост, комунална дейност, законност и обществен ред):

   

  Велизар Маринов Ясенов – председател

  Илвенур Ибрахимов Махмудов – зам.-председател

  Емил Сидеров Моллов

  Бехайдин Юсню Исуф

  Красимир Великов Симеонов

  Георги Стефанов Големански

   

 • Постоянна комисия по хуманитарни дейности (здравеопазване, образование, култура, вероизповедание, децата, младежта и спорта):

   

  Емел Изет Мехмед – председател

  Антоанета Димитрова Петкова – зам.-председател

  Тодор Георгиев Йорданов

  Иванка Йорданова Петрова

  Пепа Ангелова Стоянова

   

   

 • Постоянна комисия по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси:

   

  Антоанета Димитрова Петкова – председател

  Илвенур Ибрахимов Махмудов

  Бехайдин Юсню Исуф

  Ибрям Юсменов Юсменов     

  Красимир Великов Симеонов

  Иванка Йорданова Петрова

  Пепа Ангелова Стоянова