За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
ВРЪЗКИ С ОБЩИНАТА И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ
Телефон за информация и сигнали за корупция: 08131 27 95,
електронна поща: slivopole@ru-se.com

Комисия за превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България: http://anticorruption.government.bg/


ПРОУЧВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ

 

АНКЕТА

Моля,

Попълнената анкетна карта изпратете на адреса на Община Сливо поле:

slivopole@ru-se.com

 


--------------------------------------------------------------------

Комисия за защита от дискриминацията

Регионален офис на КЗД в гр.Русе
Русе 7000, ул.Пирот №24 (административно тяло)
 
e-mail: russe.kzd@kzd.bg

Регионален представител Валентина НИКОЛАЕВА,
тел. 082 820 275, GSM 0892 211 214

--------------------------------------------------------------------

Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе
РИОСВ - Русе   www.riosv.ruse.bg

Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве
РИОКОЗ - Русе   riokoz-ruse@mbox.contact.bg

Областен управител на област Русе    ruse.government.bg

Защитена местност "Калимок-Бръшлен" www.kalimok.org