За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО

07.10.2014 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА на твърди и течни горива за отопление на детски градини на територията на Община Сливо поле и административни и други сгради на Община Сливо поле за отоплителен сезон 2014/ 2015 година, по обособени позиции, както следва:

1. Първа обособена позиция: Газьол за отопление с шифър по ЕКП 02144400045 – до 60000 литра;

2. Втора обособена позиция: Донецки въглища – до 150 тона;

3. Трета обособена позиция: Български брикети - до 8 тона.

 

 

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществената поръчка е реализирано с процедура на договаряне без обявление, чрез "Българска стокова борса" АД по реда на ЗСБТ.


 

Договор за доставка на течни горива - по обособена позиция 1 - дата на публикуване 27.10.2014 г.
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2014 г. ... 02/12/2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 02/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г. ... 07/05/2015

             
Договор за доставка на твърди горива - по обособена позиция 2 и по обособена позиция 3 - дата на публикуване 27.10.2014 г.
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2014 г. ... 02/12/2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП ... 12/05/2015