За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
МИГ Тутракан- Сливо поле
Проекти ОПОС
МИРГ
Проекти ПРСР
Проекти ОПРЧР 2007-2013
Проект Надежда за достоен живот
Проекти ОПРЧР 2014-2020
Проект Социално включване
Проект Нови възможности за грижа
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО


СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

ПРАВО НА ДЕТСТВО - ИНТЕГРИРАНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦАТА ОТ ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ ОТ 0 -7 ГОДИНИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА


 21.05.2015

Община Сливо поле кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище 2015 г." (позиция: педагог и медиатор) по Проект „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от Община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на електронната страница на Община Сливо Поле slivopole.ru-se.com 

Приложения:

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Образец на CV

Покана до потенциални кандидати по проект Социално включване ... 21/05/2015


16.02.2015 год.

    Услуга „Формиране и развитие на родителски умения" и „Семейно консултиране и подкрепа", позиция: Юрист, Педиатър, Социален работник от 0 до 3 г., Социален работник от 3 до 7 г., Медиатор

Покана за изразяване на интерес и документация за избор на индивидуални консултанти по Проект за Социално включване ... 16/02/2015


06/02/2015

Съобщение за удължаване срока за представяне на професионална биография......... Мед.сестра, Акушерка, лекар Гинеколог, Психолог до 12.02.2015 г. ... 06/02/2015


20/01/2015
Покана за изразяване на интерес и документация за избор на индивидуални консултанти по Проект за Социално включване за Услуга: Формиране и развитие на родителски умения и Семейно консултиране и подкрепа ... 20/01/2015 


Архив на документи                    


11/12/2014
Община Сливо поле кани потенциални кандидати за предоставяне на услугите по Проекта за социално включване (позиция социален работник - координатор) ... 11/12/2014

14/10/2014
Съобщение за удължаване срока за представяне професионална биография за предоставяне на услугата РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА, позиция ПСИХОЛОГ ... 14.10.2014


23.09.2014 г.

О Б Я В А

Община Сливо поле кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове" (позиция социален работник/социален педагог  и медиатор) по Проект „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване. Подробна информация за Проекта за социално включване може да бъде намерена на електронната страница на Проекта: http://www.mlsp.government.bg/sip и на електронната страница на Община Сливо Поле slivopole.ru-se.com.  Техническо задание за изпълнение на поръчката може да бъде намерено на електронен адрес адрес slivopole.ru-se.com.

 

Приложения:

Покана за изразяване на интерес

Приложение А - Задание за работа и обхват на услугите

Образец на CV

 

Обява и образци на документи към обявата .... 23/09/2014
Покана за Медиатор за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014
Покана за Педиатър за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014
Покана за Психолог за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014
Покана за Рехабилитатор за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014
Покана за Логопед за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014
Покана за Социален работник за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014
Покана за Специален педагог за предоставяне на услуга Ранна интервенция на уврежданията ... 21/08/2014
Съобщение за удължаване срока за представяне професионална биография за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище, позиция Педагог ... 08/07/2014
Съобщение за удължаване срока за представяне професионална биография за предоставяне на услугата Допълнителна подготовка за равен старт в училище, позиция Медиатор ... 26/06/2014
Съобщение за удължаване срока за представяне на професионална биография, позиция педагог ... 25/06/2014


09/06/2014

О Б Я В А

Община Сливо поле кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище" позиции: педагог и медиатор по Проект „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

 

Приложения:

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Образец на CV

 

Образци на документи за попълване


02.06.2014

СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение за удължаване срока за представяне на професионална биография, позиция медиатор за услугата здравна консултация за деца ... 02/06/2014
Съобщение за удължаване срока за представяне на професионална биография, позиция педиатър за услугата здравна консултация за деца ... 02/06/2014
Съобщение за удължаване срока за представяне на професионална биография, позиция мед. сестра за услугата здравна консултация за деца ... 02/06/2014

14/05/2014


ОБЯВА

Община Сливо поле кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата „Здравна консултация за деца" позиции:

-       педиатър,

-       медицинска сестра,

-       медиатор

по Проект „Право на детство – интегрирани социални услуги за децата от община Сливо поле от 0 до 7 години и техните семейства", финансиран със заемни средства (Заем 7612 BG) от Международната банка за възстановяване и развитие в размер на 31.39 милиона евро по Проекта за социално включване.

 

Покана за изразяване на интерес

Задание за работа и обхват на услугите

Образец на CV

 

Покана и образци на документи за кандидати педиатри
Покана и образци на документи за кандидати медицински сестри
Покана и образци на документи за кандидати медиатори