За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
МИГ Тутракан- Сливо поле
Проекти ОПОС
МИРГ
Проекти ПРСР
Проекти ОПРЧР 2007-2013
Проект Надежда за достоен живот
Проекти ОПРЧР 2014-2020
Проект Социално включване
Проект Нови възможности за грижа
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПРЧР 2014-2020

                                                             
Стартира набиране на заявления от кандидати за ползване на социална услуга „Личен асистент
Информация за стартиране на предоставянето на социални услуги по проект
Списък на потребителите, с които предстои да бъдат сключени договори ... 22/12/2015
Заповед за набиране и подбор на кандидати за работа на граждански договор в звено
Обява за набиране на заявления за Сътрудник социални дейности и социални услуги и домашен санитар ... 03/11/2015
Обява за набиране на заявления за Домашен помощник и Личен асистент ... 03/11/2015