За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Незаконно строителство
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

АКТУАЛНА  ИНФОРМАЦИЯ

 


ПОКАНИ ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ
 

 

Съобщение до Адинян Хасанов Федаилов ... 28/11/2016
Покана за доброволно изпълнение с. Ряхово ... 14/11/2016
Заповед за премахване на жилищна сграда с. Ряхово ... 01/07/2016
Съобщение до наследниците на Маргарита Георгиева Илиева ... 04/05/2016
Констативен акт №6 от 09.09.2015 г. ... 12/09/2015
Констативен акт от 11.09.2015 г. ... 12/09/2015
Съобщение до собствениците/ползвателите на обекти в ПИ с ид. 63668.142.11 по КК на с.Ряхово; ПИ 050051 по КВС с.Бръшлен и ПИ 000287 по КВС гр.Сливо поле ... 18/08/2015
Съобщение до наследниците на Йордан Бенков Атанасов ... 15/07/2015