За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ

Официално
наименование

 Община Сливо поле
Булстат  000530657
Адpес  площад Демокpация № 1
Населено място  Гpад Сливо поле, област Pусе
Пощенски код  7060
Дъpжава  Бългаpия
Лица за контакт 

Петър Петев

Виктор Стоянов

Любослав Йорданов

Мая Иванова

Телефон  08131 2795
Факс  08131 2876
Електpонна поща  slivopole@ru-se.com
Интеpнет адpес на
възложителя
 slivopole.ru-se.com
Електpонен адpес на
Пpофил на купувача
 http://www.slivopole.ru-se.com/index.php?page=71&selected=138&parent_id=0
Pаботно вpеме  7:45 - 16:45
Допълнителна информация Община Сливо поле е възложител на обществени поръчки по чл.7, т.1 от Закона за обществените поръчки 
Допълнителна информация  По силата на чл.8, ал.3 от ЗОП, фактическите действия по възлагане на обществени поръчки и сключване на договори в Общината се извършват от Кмета на общината.
-----------------------------------------------------------------------------
Вътрешни правила за поддържане на Профил на купувача на Община Сливо поле, утвърдени със заповед № РД-09-1172 от 30.12.2014 год. ... Влизат в сила от 01.01.2015 год. ... 30/12/2014
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Сливо поле, изменени, утвърдени със заповед № РД-09-912 от 17.10.2014 год.

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки, утвърдени със заповед № РД-09-522 от 30.06.2014 г. - НЕАКТИВНИ ОТ 30.06.2015 г.