За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
МИГ Тутракан- Сливо поле
Проекти ОПОС
МИРГ
Проекти ПРСР
Проекти ОПРЧР 2007-2013
Проект Надежда за достоен живот
Проекти ОПРЧР 2014-2020
Проект Социално включване
Проект Нови възможности за грижа
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007-2013

Проект „Подкрепа за достоен живот" по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO001-5.2.09 „ Алтернативи"

Съобщение до заинтересованите по проект Алтернативи ... 04/11/2013


Изграждане на звено Милосърдие за предоставяне на социални услуги  към домашен социален патронаж в Община Сливо поле

Договор:  BG051PO001-5.1.04-0040-С0001 за безвъзмездна финансова помощ,   Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04  ПОМОЩ В ДОМА

Информация за изпълнение дейностите по проекта ... 12/02/2014
СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАДГРАЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ ... 24/10/2013
Информационен бюлетин за изпълнение на дейностите по проект Изграждане на звено Милосърдие за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле ... 30/09/2013
Информационен бюлетин за изпълнение на дейностите по проект Изграждане на звено Милосърдие за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле ... 02/08/2013
Списък на одобрените лица, които ще бъдат наети по проект Изграждане на звено Милосърдие за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле, считано от 01.05.2013г.
Списък на одобрените потребители за ползван на социална услуга Домашен помощник-домашен санитар по проект Изграждане на звено Милосърдие за предоставяне на социални услуги към домашен социален патронаж в Община Сливо поле след класиране според потребнос
Съобщение за проведена информационна среща на 14.03.2013 г.
График за провеждане на информационни дни ... 15/02/2013
Заповед за обявяване на конкурс за длъжности Сътрудник социални дейности и домашен санитар ... 11/02/2013
Съобщение относно Изграждане на звено „Милосърдие
Тарифа такси
Съобщение за провеждане на заключителен семинар ... 17/04/2014