За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО


30.09.2014 г.


ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а" - Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки  за „УСЛУГА – ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ на общинската пътна мрежа и местни пътища/ улици на територията на Община Сливо поле, през оперативния сезон 2014- 2015 година, включващо почистване от лед и сняг, третиране против заледяване на пътните настилки и съоръженията, вкл. възстановителни работи при аварийни ситуации", по обособени позиции

Линк към Публична покана с ID 9034180

Приложения към публичната покана
Техническа спецификация за поддържане на пътища
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол на комисията от 13.10.2014 г. и приложения: таблица-документи и таблица-цени ... 13/10/2014

Обособена позиция №1
Договор за снегопочистване за обособена позиция № 1 ... Д-177/17.10.2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

Обособена позиция №2
Договор за снегопочистване за обособена позиция № 2 ... Д-178/17.10.2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

Обособена позиция №3
Договор за снегопочистване за обособена позиция № 3 ... Д-172/17.10.2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015

Обособена позиция №4
Договор за снегопочистване за обособена позиция № 4 ... Д-173/17.10.2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015

Обособена позиция №5
Договор за снегопочистване за обособена позиция № 5 ... Д-174/17.10.2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

Обособена позиция №6
Договор за снегопочистване за обособена позиция № 6 ... Д-175/17.10.2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015

Обособена позиция №7
Договор за снегопочистване за обособена позиция № 7 ... Д-176/17.10.2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015

Обособена позиция №8
Договор за снегопочистване за обособена позиция № 8 ... Д-179/17.10.2014

                                                   
Информация за приключване изпълнението на договорите ... 04/06/2015