За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО


26.11.2014 г.

ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ

ДОСТАВКА на горива за зареждане на моторни превозни средства на общинска администрация в Община Сливо поле и звената на бюджетна издръжка, както и доставка на смазочни материали и масла за календарната 2015 година"

 

На основание чл.90, ал.1, т.11 от ЗОП, възлагането на обществена поръчка ще се реализира чрез "Българска стокова борса" АД.

Решение ID 635086

Техническа спецификация ... 26/11/2014
Договор ... 13/12/2014
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 04/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г. ... 07/04/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г. ... 07/05/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г. ... 01/06/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г.... 07/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юли 2015 г. ... 10/08/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец август 2015 г. ... 02/09/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г. ... 05/10/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г. ... 05/11/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември ... 09/12/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. ... 07/01/2016
Информация за изпълнението на договора за обществена поръчка ... 20/01/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП ... 27/01/2016