За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО

12.12.2014 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а"Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за Домашен социален патронаж – град Сливо поле и за ОДЗ „Мечо Пух", град Сливо поле, за календарната 2015 година", по обособени позиции

Линк към Публична покана с ID 9037399

Приложения към публичната покана
Съобщение до средствата за масово осведомяване


19.12.2014 г.

Съобщение до заинтересованите

Позициите, за които няма посочени количества в Приложение №4 "Образец на ценово предложение" да не се четат.


Протокол на комисията от 23.12.2014 г. и приложения ... 23/12/2014


                 

Договор по Обособена позиция I - Домашен социален патронаж ... 05/01/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2015 г. ... 02/02/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г.-ДСП ... 10/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г.-ДСП ... 07/04/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г.-ДСП ... 07/05/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г.-ДСП ... 01/06/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г.-ДСП ... 07/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец август 2015 г.-ДСП ... 02/09/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г.-ДСП ... 05/10/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г.-ДСП ... 05/11/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г.-ДСП ... 09/12/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. - ДСП ... 07/01/2016

               

Договор по обособена позиция II - ОДЗ Мечо Пух ... 05/01/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г.-ЦДГ ... 10/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г.-ЦДГ ... 07/04/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г.-ЦДГ ... 07/05/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г.-ЦДГ ... 01/06/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г.-ЦДГ ... 07/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юли 2015 г.-ЦДГ ... 10/08/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г.-ЦДГ ... 05/10/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г.-ЦДГ ... 05/11/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г.-ЦДГ ... 09/12/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. ... 07/01/2016