За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Бабово
Борисово
Бръшлен
Голямо Враново
Кошарна
Малко Враново
Ряхово
Стамболово
Юделник
Черешово
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Вътрешни правила за провеждане на процедури по обществени поръчки в Кметство село Ряхово, Община Сливо поле и контрол по изпълнението им

13.01.2015 г.   


ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ. 4, Т. 2 ОТ ЗАКОНA ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:


" ДОСТАВКА на храни и  хранителни продукти през  периода февруари 2015 година – февруари 2016 година включително, за нуждите на Домашен социален патронаж – село Ряхово, община  Сливо поле и за нуждите на  Целодневна  детска градина -филиал село Ряхово община  Сливо поле"


Със следните обособени позиции:


I.  ДОСТАВКА на храни и  хранителни продукти през  периода февруари 2015 година – февруари 2016 година включително, за нуждите на Домашен социален патронаж/ДСП/ – село Ряхово, община  Сливо поле


II. ДОСТАВКА на храни и  хранителни продукти през  периода февруари 2015 година – февруари 2016 година включително, за нуждите на  Целодневна  детска градина/ЦДГ/ - филиал село Ряхово община  Сливо поле.


Линк към Публична покана ID 9037954

Приложения към публичната покана
Съобщение до средствата за масово осведомяване
Протокол на комисията от 27.01.2015 год. ... 28/01/2015
Договор ... 03/02/2015

                                     
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г.-ДСП ... 06/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г.-ЦДГ ... 06/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г.-ЦДГ ... 07/04/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г.-ДСП ... 07/04/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г.-ЦДГ ... 05/05/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец април 2015 г.-ДСП ... 05/05/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г.-ЦДГ ... 03/06/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец май 2015 г.-ДСП ... 03/06/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г.-ЦДГ ... 07/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юни 2015 г.-ДСП ... 07/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юли 2015 г.-ДСП ... 10/08/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец юли 2015 г.-ЦДГ ... 10/08/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец август 2015 г.-ЦДГ ... 02/09/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец август 2015 г.-ДСП ... 02/09/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г.-ЦДГ ... 06/10/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г.-ДСП ... 06/10/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г.-ЦДГ ... 04/11/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец октомври 2015 г.-ДСП ... 04/11/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г.-ДСП ... 09/12/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г.-ЦДГ ... 09/12/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г.-ДСП ... 08/02/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец януари 2016 г.-ЦДГ ... 08/02/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г.-ДСП ... 09/03/2016
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2016 г.-ЦДГ ... 09/03/2016