За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Бабово
Борисово
Бръшлен
Голямо Враново
Кошарна
Малко Враново
Ряхово
Стамболово
Юделник
Черешово
Профил на купувача
Общински съвет на ЖИВО

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА


Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки и за поддържане профил на купувача на Кметство Борисово, Община Сливо поле