За общината
Избори за Народно събрание 26.03.2017 г.
Банкови сметки
Кмет
Общински съвет
Бюджет
Администрация
Административни услуги
Образование
Здравеопазване
Социални услуги
Данъци и такси
Деловодна справка
Общинска собственост
Връзки, сигнали, горещ телефон
Търгове, конкурси
Обявления
Проекти
Актуална информация
Кметства
Профил на купувача
Обществени поръчки
ПП-1 от 30.09.2014 г.
ПП-2 от 07.10.2014 г.
ДБО-1 от 07.10.2014 г.
ПП-3 от 28.10.2014 г.
ОП-1 от 05.11.2014 г.
ОП-2 от 18.11.2014 г.
ДБО-2 от 26.11.2014 г.
ПП-4 от 12.12.2014 г.
ПП-5 от 27.01.2015 г.
ПП-6 от 21.03.2015 г.
ПП-7 от 30.03.2015 г.
ПП-8 от 05.05.2015 г.
ОП-3 от 28.05.2015 г.
ПП-9 от 23.06.2015 г.
ДБО-3 от 14.09.2015 г.
ПП-10 от 07.10.2015 г.
ДБО-4 от 23.10.2015 г.
ПП-11 от 11.11.2015 г.
ДБО-5 от 14.12.2015 г.
ОП-4 от 29.01.2016 г.
ПП-12 от 29.02.2016 г.
ОП-5 от 07.04.2016 г.
ОП-6 от 13.04.2016 г.
ОП-7 от 13.04.2016 г.
ОП-8 от 13.04.2016 г.
СОО-1 от 06.06.2016 г.
СОО-2 от 12.07.2016 г.
COO-3 от 05.08.2016
COO-4 от 05.08.2016
COO-5 от 19.08.2016
COO-6 от 07.09.2016
COO-7 от 16.09.2016
COO-8 от 16.09.2016
COO-9 от 29.09.2016
COO-10 от 04.10.2016
COO-11 от 14.10.2016
ПС-1 от 15.11.2016
ПС-2 от 17.11.2016
COO-12 от 05.12.2016
COO-13 от 06.12.2016
Общински съвет на ЖИВО

  27.01.2015 г.

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана по реда на Глава осма "а"Възлагане на обществени поръчки чрез публична покана във връзка с чл.14, ал.4 от Закона за обществените поръчки за „ДОСТАВКА на хранителни продукти, вкл. хляб и хлебни изделия за ЦСРИ "Здравец" - село Ряхово за календарната 2015 година. 

Линк към Публична покана ID 9038387 от 27.01.2015 год.

Приложения към публичната покана
Съобщение до средствата за масово осведомяване ... изпратено на 27.01.2015 г.

29.01.2015 год.

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ!

На стр.2 от Техническото задание в раздел XI вместо "23.12.2014 г." да се чете

"09.02.2015 г."

Протокол на комисията от 09.02.2015 год. и приложения ... 10/02/2015
Договор ... 13/02/2015

                                                                
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец февруари 2015 г. ... 10/03/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец март 2015 г. ... 07/04/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 07/07/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП ... 10/08/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец септември 2015 г. ... 05/10/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец ноември 2015 г. ... 09/12/2015
Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за месец декември 2015 г. ... 07/01/2016